1
Jauns
ziņojums
Empātija, Radošums un Profesionālisms - tie ir 3 vārdi, kas raksturo mani vislabāk! Man ļoti patīk iedvesmot cilvēkus, un redzēt kā viņos atkal parādās dedzīgums par savu darbu! Vadītprasmes kopā ar Joannu Kristīni Golubevu!

Atsauksmes

Dalībnieku komentāri un uzņēmumu atsauksmes pēc mācībām.

Dalībnieku komentāri un uzņēmumu atsauksmes pēc mācībām.

Dalībnieku atsauksmes par kursu "Vadītprasmes"

Patika kāršu spēle un vadītāju stili, kā arī citi praktiskie darbi.

Prasme uzklausīt un dot padomus.

Praktiskie piemēri, tēmu izklāsts un sagatavotie materiāli.

Ka pasniedzēja prata vienkāršā veidā paskaidrot lietas, kuras bija grūtāk saprast.

Patika tēma par vadītāju funkcijām un lomu struktūrvienībā

patika tēma par vadītāju un darbinieku tipiem, to psiholoģiskajiem raksturojumiem;

Strādāt vienā komandā; cieši komunicēt ar savas komandas darbiniekiem; Pastāvīga komunikācija grupā, mācību materiāla apspriešana;

Patika mācību materiāla izklāsts, nebija garlaicīgi;

Labi ka varēja darboties grupās; patika kā pasniedzēja saistoši vadīja kursu;

5 (1 votes)